3 april 2022

Nijs van den Bos eind 1987 over zijn ziektegeschiedenis

Eind 1987 schreef onze vader en grootvader Denijs van den Bos een verslag over zijn ziektegeschiedenis dat jaar.Het was kort voor zijn overlijden.Hij schreef onder meer:'Lieve tante Riek, hier de stem van Nijs en Janny uit Leiden.U zult wel denken,ik hoor maar niets van hen ondanks dat wij al 44 jaar contact met u hebben.Wij zijn op 12 mei bij u op visite geweest en een week daarna kreeg ik mijn tweede hartinfarct, ruim 6 jaar na het eerste.Mijn hart is nu zo klein geworden dat alles niet meer goed functioneert.Ik heb toen vier weken in het ziekenhuis gelegen.Toen ik thuis was kreeg ik na een week dikke voeten en de cardioloog zei na de eerste controle, dat is niet zo erg, wanneer ik terug ben van vakantie gaan we daar wat aan doen.Na twee weken belde ik zijn collega op omdat ik bang was geworden van de opgezette benen.Nadat de cardioloog het had bekeken moest ik diect blijven en al mijn eten moest zoutloos zijn.Na drie weken was er 7 1/2 liter vocht weg en mocht ik naar huis.Ik was zo slap en akelig.Ik was net thuis toen u jarig moest worden.'