7 oktober 2022

De Cubacrisis

De huidige situatie in de wereld is weer even gevaarlijk als tijdens de Cubacrisis in oktober 1962,nu precies 60 jaar geleden.Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd tijdens een fondsenwervingsbijeenkomst in New York.Er is een nucleaire dreiging, even groot als tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog.Kennedy stond toen tegenover Chroestjov.Kennedy stond op het punt om Cuba binnen te vallen omdat daar Russische middellange afstandsraketten stonden opgesteld.In een televisierede zei Kennedy toen:'Ons doel is niet de overwinning van de macht,maar de overwinning van het recht,geen vrede ten koste van vrijheid,maar zowel vrede als vrijheid,hier op dit halfrond en naar wij hopen in de hele wereld.'