1 januari 2009

Het ontstaan van Leiden (vervolg)

Op deze nieuwjaarsdag vervolg ik het verhaal over het ontstaan van Leiden, maar wil ik eerst van de gelegenheid gebruik maken u allen de beste wensen over te brengen en een heel gezond en voorspoedig 2009 te wensen! Heel veel geluk en voorspoed! Direct aansluitend op deze mogelijke verklaringen voor de ontstaansgeschiedenis van de stad moeten we een ander belangrijk feit vermelden en dat is de vermelding van Leithen op oude inventarislijsten van de Utrechtse St. Maartenskerk uit de jaren 777 en 866. Deze kerk had namelijk een aantal boerderijen in bezit, die samen bekend stonden als 'Die Leithen'. Niet alleen de Utrechtse kerk had bezittingen in deze omgeving. De graven van Holland hadden ook landerijen in de nabije omgeving van Leiden. Dit blijkt uit de giften die de graven deden aan de Abdij van Egmond. Enkele van die landgoederen waren : Lopsen, Roomburg, Swieten en Boshuizen. De eerste theorie van Hlitha voor helling zal etymologisch gezien wel juist zijn, maar kan ons verder niet ten dienste zijn. We kunnen uit deze theorie alleen de informatie putten dat Leiden op een hoger gelegen gebied lag, maar dat doet verder niets ter zake. De tweede theorie is nuttiger; de aanwezigheid van water(wegen) is vaak van groot belang voor het ontstaan van steden. Dat Leiden geen Romeinse kern heeft is volgens ons voldoende bewezen: archeologische opgravingen hebben weinig of niets opgeleverd.