16 juni 2011

De jaren 1780

Wat kunnen we zeggen over het leven van de familie Van den Bos in de jaren 1780-1790? Hoe leefden ze, wat deden ze en wat dachten ze? Het is niet eenvoudig hier een eenduidig antwoord op te formuleren en dit precies te beschrijven. Veel blijft in nevelen gehuld, een aantal zaken is ons wel bekend. Zo weten we dat er in 1781 een zoon Abraham van den Bos werd geboren, dochter Catharina zag in 1783 het levenslicht. Het waren kinderen van Jan en Adriaantje van den Bos die in 1766 in het huwelijk waren getreden. Waarschijnlijk is dat moeder Adriaantje in 1783 in het kraambed is overleden bij de geboorte van Catharina. Adriaantje was nog geen 40 jaar oud. Na haar overlijden is vader Jan hertrouwd met een zekere Jannetje Velling. Op 6 februari 1784 gingen de beiden in ondertrouw. Rond 1789, het jaar van de Franse revolutie, zou men naar een woning aan de Oranjegracht zijn verhuisd. Jannetje was gedoopt op 27 maart 1740. In 1805 was ze nog in leven toen op 20 september haar zoon uit haar eerste huwelijk Hendrik Zirkzee in ondertrouw ging met Neeltje Massaar. Hendrik woont dan nog met zijn moeder aan de Waardgracht. Voor de hand ligt het aan te nemen dat haar man Jan van den Bos dan niet meer in leven is.