26 juni 2011

Deugden en ondeugden of zonden

Ieder mens heeft bepaalde deugden en is daarnaast evenmin vrij van zonden. Het gaat erom in het leven een evenwicht tussen deugden en ondeugden te vinden. Het is de eeuwige strijd tussen het goede en het kwade in de mens en in de wereld. Ieder mens heeft goede en daarnaast minder goede eigenschappen. Ook onze voorouders zullen die beide complementaire eigenschappen bezeten hebben. We zijn geen van allen heiligen en aan ieder van ons schort er wel iets. Maar er is een ding dat ik geleerd heb in mijn leven en dat is om de dode mensen, ook onze voorouders, de rust te gunnen die ze verdienen. Over de doden niets dan goeds is een bekend spreekwoord. Ieder mens zou zich daaraan moeten houden. Ik zal de 7 klassieke deugden nog eens opsommen: moed, gematigdheid, waarheid, rechtvaardigheid, wijsheid, liefde en vertrouwen. De 7 klassieke zonden zijn: hoogmoed, hebzucht, lust, afgunst, gulzigheid, wraak, luiheid en woede.