23 juni 2011

Middeleeuwse Van den Bossen lazen mogelijk al bijbel

Al in de Middeleeuwen had zowel de elite als de gewone man een bijbel in huis. Onderzoek heeft dit aangetoond. Tot nu toe werd aangenomen dat leken tot in de 16e eeuw van de Rooms-katholieke kerk niet zelf in de bijbel mochten lezen. In de reformatie zei ook Maarten Luther dat gewone mensen van Rome de bijbel niet mochten lezen, maar volgens onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen was dat propaganda. De onderzoekers hebben 2 jaar lang gezocht in bibliotheken in Nederland, Vlaanderen, Frankrijk en Italie naar aanwijzingen voor bijbelbezit. Dat bleek vooral in steden voor te komen.