7 december 2011

Depressie dreigt in Nederland

Hoewel er een lichte opleving in de Verenigde Staten lijkt te zijn, vertoont de crisis nu toch al depressie-achtige kenmerken. De parallel met de jaren '30 dringt zich meer en meer op. Alom wordt nu gewaarschuwd voor een depressie in Nederland. We stevenen af op jarenlange economische stagnatie. De werkloosheid loopt op, de verzorgingsstaat wordt verder uitgekleed, de zorgkosten stijgen. Er is onrust over de pensioenen en er dreigt politieke onbestuurbaarheid. Ook is er een crisis op de woningmarkt. Donkere wolken pakken zich dus samen en een einde aan de crisis is dus niet in zicht. Hoe zal het verder gaan? We denken aan onze grootouders die de jaren dertig meemaakten en daarna nog een oorlog. Zij hebben het lang niet altijd gemakkelijk gehad. We hopen nu voor de toekomst op het beste!