11 december 2011

Het koninkrijk der Nederlanden 1813-2013

Over niet al te lange tijd bestaat het koninkrijk der Nederlanden precies 200 jaar. We kennen dan 200 jaar een koning of koningin in ons land. Op 30 november 1813 landde koning Willem I in Scheveningen. De geschiedenis van ons land in de afgelopen 200 jaar kunnen we indelen in tijdperken. Veelal wordt de naam van een koning of koningin aan zo'n tijdperk verbonden. We kennen de periode van de koperen koning Willem I van 1813 tot 1840, het tijdperk van de grillige koning Willem II van 1840 tot 1849. Hij werd in 1848 in een nacht van conservatief tot liberaal. Daarnaast hadden we de koning zonder macht: koning Willem III. Hij regeerde van 1849 tot 1890. Daarna brak het tijdperk van de koninginnen aan. Wilhelmina werd feitelijk al in 1890 koningin, maar omdat zij nog minderjarig was, trad haar moeder Emma op als regentes. Wilhelmina stond symbool voor het tijdvak tussen 1898-1948. Zij was de vorstin die stond voor het anti-fascisme en de strijd tegen de bezetter. Zij maakte de beide wereldoorlogen mee en speelde een rol in de crisis van de jaren dertig. Daarna was Juliana koningin. Zij was dat in de jaren 1948-1980. Juliana was de gewone koningin. Zij was ook de vredesvorstin. Ze had bepaald pacifistische ideeen. Ze was vorstin tijdens de periode van de wederopbouw na de oorlog, de tijd van de dekolonisatie en de uitbouw van de verzorgingsstaat. Verder maakte ze de democratiseringsgolf mee van de jaren '60 en de emancipatie in de jaren '70. Vanaf 1980 was Beatrix het gezicht van ons land. Zij is de zakelijke koningin. De vorstin van de immigratie en integratie. Ze maakte zich sterk voor tolerantie. Het was de tijd van de globalisering, de val van het communisme in 1989-1991 en de verdergaande Europese samenwerking. Verder de tijd van het islamterrorisme en de digitalisering. Ik hou het erop dat Willem-Alexander in 2013 koning zal worden. Hij zal de crisiskoning worden. Hij treedt aan in een tijd van een ongunstig economisch gesternte. Zo heeft iedere tijd zijn eigen vorst en volgen de verschillende tijdperken elkaar op. Voor wat betreft de familie Van den Bos: zij hebben gedurende de afgelopen 200 jaar ook al deze tijdperken beleefd. Jan van den Bos (1814-1867)leefde onder Willem I en Willem II en III, Denijs van den Bos (1859-1913) maakte Willem III, Emma en Wilhelmina mee en Denijs van den Bos (1896-1966) leefde ten tijde van het bewind van Emma, Wilhelmina en Juliana. Gedurende de 20e eeuw leefden: Denijs van den Bos(1918-1988), Arie van den Bos (1945-2007), Denijs van den Bos (1963) en Johannes Johnny van den Bos (1971)