1 januari 2012

De beste wensen voor 2012

Op deze plaats wil ik u het allerbeste wensen voor 2012. Veel gezondheid en geluk gewenst! Ook dit jaar duiken we weer in de geschiedenis van de familie Van den Bos. Ik hoop daarbij terug te gaan tot ongeveer het jaar 1200. Veel is ons uit juist die begintijd niet bekend. Vanaf 1600 wordt meer duidelijk over de ontwikkelingsgang van onze familie. De geschiedenis van de laatste pakweg 400 jaar is ons meer en meer duidelijk geworden. Ik zal pogen uit die jaren, ruwweg de jaren 1600-1800 en 1800-heden nog meer feiten boven water te krijgen. Het meest is ons bekend over de 20e eeuw. Maar dat zal geen verwondering wekken. Het is de geschiedenis immers van onze eigen grootouders en ouders. John en Brigitte houden de geschiedenis bij vanaf ruwweg 2000. Het jaar dat ze elkaar voor het eerst ontmoeten. Dat zal dit jaar 12 1/2 jaar geleden zijn. Onze ouders troffen elkaar voor het eerst in 1962, dit jaar 50 jaar geleden. Het allerbeste voor de toekomst gewenst! Een prachtig 2012!!