13 januari 2012

Het interbellum (1919-1939)

De periode tussen de beide wereldoorlogen, de jaren tussen 1919 en 1939, noemen we het interbellum. Het waren de jaren van de jeugd van onze beide grootouders Van den Bos. In 1939, kort voor het uitbreken van de oorlog, verloofden ze zich. De interbellumjaren waren de jaren van de Roaring Twenties, de tijd van de beurskrach in 1929 en de crisisjaren, de jaren van de Grote Depressie tussen 1929 en 1939, het begin van de Tweede Wereldoorlog.In die jaren was de grote journalist Joseph Roth (1894-1939) werkzaam. Hij legde het leven in de Republiek van Weimar (1919-1933) vast. Roth werd op 2 september 1894 in Galicie geboren, helemaal in het oosten van het Habsburgse rijk. In 1918 ging hij naar Wenen en in 1920 verhuisde hij naar Berlijn. Hij verbleef vaak in cafe's en hotels, verder in koffiehuizen. Omdat hij joods was vertrok hij na het aan de macht komen van Adolf Hitler in 1933 naar Parijs. Daar stierf hij in 1939.