27 januari 2012

Jacobus Dirk van den Bos (83) overleden

Afgelopen 19 januari is de broer van onze grootvader Denijs van den Bos, Jacobus Dirk van den Bos op 83 -jarige leeftijd overleden. We kenden oom Sjaak als een vriendelijke, sympathieke en aimabele man. Ik heb hem gedurende de laatste jaren van zijn leven nog bij tijd en wijle gebeld voor informatie over onze familiegeschiedenis. Op zondag 15 januari j.l. zijn John, Ed en ik nog bij hem geweest. Hij was toen al niet meer goed aanspreekbaar. We missen in oom Sjaak een goede oud-oom nu hij niet meer bij ons is. Rust in vrede! We wensen tante Jenny veel sterkte in deze moeilijke dagen voor haar.