7 mei 2013

De depressies van Winston Churchill

De grote Britse staatsman sir Winston Churchill had bij tijd en wijle te maken met depressies. Hij noemde die zijn 'black dog', zijn zwarte hond. Die hond probeerde hij te temmen, maar dit lukte hem nooit volledig. Churchill zou aan manische depressie hebben geleden. Hij had een bipolaire stoornis. Na het fiasco bij de Dardanellen in de eerste Wereldoorlog was Churchill lang depressief. Zijn depressies begonnen al in zijn jeugdjaren. Hij had er gedurende zijn gehele leven met tussenpozen last van. Churchill gebruikte voorts grote hoeveelheden alcohol, hij ging laat naar bed en dicteerde 's ochtends verslagen vanuit zijn bed.