1 mei 2013

Willem-Alexander, koning in onzekere tijd

Koning Willem-Alexander treedt aan in een onzekere tijd. De nieuwe vorst refereerde hier ook aan in zijn inhuldigingsrede. Hij zei onder meer:'Ik treed aan in een periode dat velen in het koninkrijk zich kwetsbaar en onzeker voelen. Kwetsbaar in hun werk of in hun gezondheid.Onzeker over hun inkomen of over hun leefomgeving.Dat kinderen het beter krijgen dan hun ouders lijkt minder vanzelfsprekend dan vroeger. Ieder voor zich lijken we weinig greep te hebben op ontwikkelingen die ons leven beinvloeden.' Hij sprak deze woorden uit op de dag dat bekend werd dat de werkloosheid in de eurozone in maart naar een nieuw record gestegen is. Deze bedraagt nu ruim 12 procent van de beroepsbevolking.