19 mei 2013

Het jaar 1936

Hoe verliep het jaar 1936? Colijn was premier van ons land. De gouden standaard werd vaarwel gezegd in 1936. Nederland devalueerde. Tot september 1936 was grootvader Denijs werkzaam bij een bedrijf voor meubelfournituren in Voorschoten. Op 21 september 1936 ging hij weer bij Ideco werken in de Leidse Breestraat. Hij was nu 18 jaar. Het was rond deze tijd dat hij in contact kwam met onze latere grootmoeder Jansje Schaft. Ze zaten op de dansschool van Mieremet in Leiden. Op 15 september 1936 had Wilhelmina in de troonrede gezegd:Nog altijd levend in een zorgelijken tijd, erken ik met dankbaarheid dat mijn volk gedurende het afgelopen jaar zijn geestkracht heeft weten te behouden en is blijven worstelen om de moeilijkheden waaronder wij gebukt gaan, te overwinnen. Gelukkig kan worden getuigd dat de betoonde inspanning niet zonder vrucht is gebleven.-Het dieptepunt van de crisis viel in de jaren 1935 en 1936. Een half miljoen mensen zaten toen zonder werk. In 1935 was bijna 20 procent van de beroepsbevolking werkloos.