23 mei 2021

Nederland in het Interbellum 1918-1940

Afgelopen maand verschenen er twee uiterst interessante boeken over Nederland in het Interbellum, de periode 1918-1940, de jaren dat onze ouders en grootouders opgroeiden.Het gaat om een overzichtswerk van de historicus Frits Boterman: Tussen Utopie en Crisis en een proefschrift van Wouter Linmans: De Oorlog van Morgen, over de Nederlandse beeldvorming van een volgende oorlog, 1918-1940.Door historici is lang het beeld instandgehouden dat Nederland voor de Tweede Wereldoorlog een 'dooie, gezapige boel was, een met oude kranten dichtgeplakte uithoek van Europa'.Lou de Jong noemde het 'een conservatief land'.De afgelopen decennia is dit beeld evenwel gaan kantelen.Nederland was in de jaren van het interbellum helemaal niet 'een poel stilstaand water achter dijk en duin',maar juist in allerlei opzichten uiterst modern,zeker als het gaat om kunst, techniek, literatuur en massacultuur. Met dank aan Rob Hartmans.