1 januari 2007

Caeciliagasthuis, het Leidse stadsziekenhuis

Het Caeciliagasthuis was het Leidse stedelijke ziekenhuis, waar Maria van den Bos-Taverne, de echtgenote van Jan van den Bos(1770-na 1850),op 21 december 1827 overleed. Ze was toen ongeveer 55 jaar oud en haar in 1814 geboren zoon Jan amper 13 jaar oud. De omstandigheden waren erbarmelijk in deze inrichting. Heelkundige instrumenten ontbraken, er was weinig of geen ventilatie en de houten kribben verkeerden in zeer slechte staat. Er heerste een volkomen chaos door personeelsgebrek en er was onvoldoende ruimte. Hier moeten omstandigheden hebben geheerst die we vooral ook kennen uit de geschriften van Charles Dickens, een tijd die gekenmerkt werd door grote tegenstellingen en voor het armere deel van de bevolking uiterst deplorabel moet zijn geweest.