24 januari 2007

Het moderne huwelijk

Het moderne huwelijk is in de late middeleeuwen in Noord-West Europa ontstaan. Nog in de vroege Middeleeuwen huwden vaders hun dochters uit. In de Grieks-Romeinse tijd was het de pater familias. Vanaf de 13 e eeuw veranderde dit patroon, ook voorgeschreven door de kerk: voortaan moest er binnen een huwelijk concensus zijn. Dit is de ideologische basis van het moderne huwelijk. Het ontstaan ervan viel samen met de ontwikkeling van de arbeidsmarkt aan het einde van de middeleeuwen. Jongeren kregen eigen middelen van bestaan en werden financieel minder afhankelijk van hun ouders. De bruidsschat speelde op die manier een veel minder grote rol dan voorheen. Dit valt samen met de opkomst van het kapitalisme in Noord-West Europa vanaf ca. 1250. Ouderen gaan sparen voor hun oude dag en raken minder en minder afhankelijk van hun kinderen, die eigen gezinnen stichten. Vanaf de tijd van de reformatie wordt het huwelijk een meer en meer geinstitutionaliseerd fenomeen. Er worden onder meer getuigen bij betrokken en de huwelijksvoltrekking wordt een publieke ceremonie.In deze ontwikkeling hebben ook de middeleeuwse Van den Bossen hun rol gespeeld. Zij gingen ook sparen en hebben in de tijd rond 1450 mogelijk enig vermogen bezeten.