12 januari 2007

De kruitramp van 12 januari 1807

Was het in 2006 400 jaar geleden dat Rembrandt te Leiden werd geboren, dit jaar en meer bepaald vandaag is het 200 jaar geleden dat Leiden getroffen werd door de ramp met het kruitschip. Op 12 januari 1807 had schipper Adam van Schie 's ochtends om half tien zijn vaartuig afgemeerd bij de Langebrug. Het was koud en dus had niemand eraan gedacht dat de 37.000 pond buskruit in het schip wel eens een grote ramp zou kunnen veroorzaken.' s Middag werd op nogal nonchalante wijze aan boord eten gekookt. Om kwart over vier spatte het schip door een explosie uit elkaar.De omliggende wijk werd verwoest en er waren 151 doden en ongeveer 2000 gewonden te betreuren. Op de plaats van de ramp kwam het Rapenburg droog te staan. Tal van woningen werden verwoest en ook het huis van de schrijver en geleerde Willem Bilderdijk(1756-1831) werd onbewoonbaar.