22 oktober 2011

De bezettingstijd (vervolg)

Vandaag laten we onze grootvader Denijs van den Bos (1918-1988) weer postuum aan het woord over de bezettingsperiode. Hij ging verder:' Inmiddels werden steeds de rantsoenen minder en ook kwam er een schaarste aan goederen, waardoor de tegenstand van de overigens wel lijdzame bevolking steeds groter werd, waardoor groepen ontstonden van verzet. Deze groepen werden door de bezetters achtervolgd. Zo was ongeveer de stemming aan het einde van 1942 (de tijd waarin grootouders Van den Bos pas gehuwd waren). De gemiddelde weermachtssoldaten gedroegen zich in cafe, bioscopen en op straat over het algemeen correct, alleen werden zij niet geaccepteerd door het overgrote deel van de bevolking. Daarnaast waren er arrogante SS-ers, groene politie die helemaal geen goed deden in de ogen van de burgers.'