8 oktober 2011

De familie Van den Bos en de politiek

Onze familie is altijd sterk politiek betrokken geweest. Overgrootouders Van den Bos stemden CHU en zowel onze grootvader Denijs van den Bos (1918-1988) als onze vader Arie van den Bos (1945-2007) waren sociaal-democraten in hart en nieren. In de jaren '50 werd steevast op Drees gestemd in huize Van den Bos. Belangstelling voor politiek en geschiedenis werd mij met de paplepel ingegeven en ik herinner me uit de jaren '70 en '80 dat op zaterdag altijd door mijn vader op zaterdag op het VARA radioprogramma 'In de rooie Haan' werd afgestemd. Grootouders Van den Bos hebben ooit een uitzending bijgewoond in de jaren '80, Wiegel was toen te gast in het programma. Het was in dezelfde tijd dat met verjaardagen het politieke debat bij ons thuis niet werd geschuwd. Vaak kon je de mensen dan indelen in een links en een rechts kamp, het ging er dan vaak fel aan toe tijdens die discussies. Ik moet dezer dagen weer vaak terugdenken aan mijn vader en zijn politieke voorkeuren. Al eerder in onze familiegeschiedenis kwamen leden van onze familie in contact met de politiek of politici. Onze grootvader Johannes Bavelaar (1899-1984) is tijdens zijn militaire diensttijd een poosje oppasser geweest bij Kuyper, een zoon van premier Abraham Kuyper, de man die Nederland aan het begin van de 20e eeuw leidde. Daarnaast nog is de vader van onze grootmoeder Anna van den Eijkel (1909-1979), Nicolaas van den Eijkel (1879-1962), in de jaren dertig ooit op de foto geweest met Willem Drees(1886-1988), de rode wethouder en latere premier van ons land. In het gezin Van den Eijkel werd overigens ARP gestemd, in de jaren dertig dus op Colijn, de sterke man die Nederland in de jaren dertig leidde. In de jaren '60 is mijn vader ooit nog eens naar een debat in de Tweede Kamer geweest over de mijnsluiting meen ik. Daar sprak, het moet in 1965 of 1966 geweest zijn, J.M. den Uyl (1919-1987). Het was in 1986 dat ikzelf een college ontwikkelingsproblematiek heb gevolgd van Jan Pronk die toen al minister was geweest in het kabinet Den Uyl (1973-1977), het meest progressieve kabinet dat Nederland ooit heeft gehad. Ook Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen heb ik toen ontmoet. Het was in hetzelfde verkiezingsjaar 1986 dat we een verkiezingsbijeenkomst met Joop den Uyl hebben bijgewoond in Leiden, ik meen in de Hooglandse kerk. In 2006 zag ik Wouter Bos op het Binnenhof, verder in de Tweede Kamer nog Wilders, Rouvoet en vele andere bekende politici van dat moment. John vertelde me dat hij en Brigitte samen met de kinderen pasgeleden Elco Brinkman nog zagen in een etablissement in Leiden. Brinkman was de gedoodverfde opvolger van Lubbers in 1994, maar de verkiezingscampagne die destijds miserabel voor het CDA eindigde, maakte dat niet hij maar Kok premier van ons land werd. In 2004 zagen mijn vader en ik in Scheveningen voor aanvang van de film 'Der Untergang' Joris Voorhoeve nog even. Voorhoeve is niet al te lang geleden overgestapt van de VVD naar D66. Alexander Pechtold hebben John en Brigitte nog in zijn Leidse tijd meer dan eens gezien.