11 oktober 2011

Periodisering

Ieder leven bestaat uit verschillende fasen. We kennen de jeugdjaren, de middelbare leeftijd en de ouderdom. Niet ieder leven duurt even lang. Sommige mensen sterven jong of zijn met 50 al oud, anderen bereiken de respectabele leeftijd van 80 of 90 jaar. Levens kunnen we indelen in fasen en daar hoort een periodisering bij. Voor wat onze familie betreft kunnen we heel misschien een indeling maken in de jaren 1910-1939, 1944-1963/1967, 1971-1998 en 2000-heden. De jaren 1910-1939 vormen de jaren waarin de jeugd van onze grootouders Van den Bos viel, de jaren 1944-1967 vormen de jaren van de jeugd van onze beide ouders, de jaren 1971-1998 waren de jeugdjaren van John en tevens onze jaren als gezin in de Carneoolstraat. Het waren de jaren waarin we er als gezin op uittrokken naar het buitenland in de zomer, een gelukkige tijd voor ons allen. Aan die periode kwam een eind door het overlijden van onze lieve moeder op 27 november 1997. Het betekende tevens het eind van onze jeugd. De verschillende fasen uit ons aller leven zijn niet allemaal even uitgebreid en veelomvattend gedocumenteerd. Zo is er uit de jaren 1910-1939 en 1944-1967 vrijwel niets op film vastgelegd. Wel is er een filmpje uit 1962 van onze overgrootouders Van den Bos. Vanaf 1967 is meer uitgebreid het een en ander op film vastgelegd. De jaren 1971-1998 zijn ook goed gedocumenteerd. Na 2000 stichtten John en Brigitte een gezin, die periode, waar we nu middenin zitten, is ook uitstekend gedocumenteerd.