16 oktober 2011

De crisis

Inmiddels is duidelijk geworden dat de economische wereldcrisis zich heeft verdiept. De crisis is vele malen ernstiger dan iedereen wel denkt en een nieuwe periode van groei en bloei zal mogelijk nog wel 10 jaar of langer op zich laten wachten. De kloof tussen arm en rijk wordt groter, de ongelijkheid neemt toe. En zo dreigt er een tweedeling in de samenleving te ontstaan.Mensen keren zich tegen de zelfverrijking van de bankiers in een nieuwe beweging: Occupy Wall Street. Anders dan in de jaren '30 van de vorige eeuw zijn de rijken van nu sterker uit de crisis gekomen. De VS heeft nu 14 miljoen werklozen, 46 miljoen Amerikanen leven onder de armoedegrens, 7 miljoen gezinnen hebben hun huis verloren en 11 miljoen huishoudens hebben een huis waarvan de waarde inmiddels lager is dan de hypotheekschuld. In Amerika en in de hele wereld lieten mensen gisteren hun onbehagen merken door te demonstreren tegen de financiele en politieke elite. De regeringsleiders, de politici weten veelal ook geen antwoord op de crisis. Vaak lopen zij achter de feiten aan. En vaak zijn ze gewoon onmachtig om op te treden. Er zou meer macht naar de EU en het IMF moeten. Daar moeten meer bevoegdheden naar toe. Maar de populistische partijen, waaronder de PVV, zijn juist tegen het geven van meer bevoegdheden aan de Europese instellingen. De crisis is dus nog lang niet ten einde.