15 januari 2013

Crisis, bezetting en herstel-de jaren 1930-1950

Kort geleden bestelde ik het boek Crisis, bezetting en herstel van de hand van prof. Blom. Aan de hand van 10 opstellen schetst Blom de Nederlandse geschiedenis in de jaren 1930-1950, jaren die vormend waren voor alle vier onze grootouders. De beurskrach van oktober 1929 veroorzaakte in de loop van de jaren 30 een diep insnijdende crisis, ook in Nederland. Blom schrijft dat de conjunctuurlijn zeer sterk daalde van 1931 tot 1933. Nederland was in de jaren 30 een 'burgerlijk-verzuilde' maatschappij. Ook beschrijft Blom de bezettingsjaren en de problemen die zich in het historisch onderzoek naar die jaren voordoen. Hij neemt afstand van de methode De Jong en diens goed- fout perspectief.