21 januari 2013

De jaren 1600-1650

Over de geschiedenis van de familie Bourdeauducq in de jaren 1600-1650 is veel nog onbekend. Maar iets over juist deze jaren is ons wel bekend. Zo moet stamvader Jacques Bourdeauducq rond 1600 in Douchy, Henegouwen geboren zijn. Zijn zoon Pierre werd rond 1635 in Douchy geboren. Douchy was een plaats nabij Valenciennes. Het ligt voor de hand aan te nemen dat deze voorouders werkzaam waren in de textielindustrie.