11 januari 2013

Juliana haalde prinsesjes van Boekeschool

Anders dan tot dusver werd aangenomen was niet alleen prins Bernhard voor het van de Kees BoekeschoolAnders halen van de prinsesjes in 1951, maar juist ook koningin Juliana. Daniela Hooghiemstra heeft voor haar promotieonderzoek brieven gevonden van Juliana aan Kees Boeke, waarin zij schrijft dat de persoonlijkheid van haar dochter Beatrix zich begin jaren vijftig in een knoop bevond. Juliana komt in de brieven over als een zelfbewuste vrouw die wist wat ze wilde. En dat was dus de prinsesjes van de school van Kees Boeke halen nu dat een fiasco was geworden.