4 januari 2013

Denijs van den Bos 100 jaar dood

Los van de andere herdenkingsdagen binnen onze familie dit jaar, vergat ik u nog mede te delen dat het in september dit jaar ook 100 jaar geleden is dat onze in 1859 geboren betovergrootvader Denijs van den Bos overleed. Hij werd bijna 54 jaar. Op donderdag 2 oktober 1913 verscheen een bericht in het Leidsch Dagblad waarin werd medegedeeld dat na een langdurig, smartelijk, doch geduldig lijden tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde echtgenoot en der kinderen zorgzame vader, behuwd- en grootvader, broeder, behuwdbroeder en oom de Heer Denijs van den Bos, in de ouderdom van bijna 54 jaren, was overleden. Op 30 september 2013 is dit 100 jaar geleden.