30 januari 2013

Einde van een tijdperk

Afgelopen maandagavond kondigde koningin Beatrix haar aftreden aan. Het is het einde van een tijdperk, het tijdperk Beatrix dat duurde van 1980 tot 2013. In deze jaren is er ook binnen onze familie veel gebeurd. In augustus 1980 ging onze overgrootvader Arie Schaft op 87-jarige leeftijd van ons heen. Het was onze fluitende overgrootvader. Na het overlijden van onze grootmoeder Anna Bavelaar in juni 1979, overleed haar man in september 1984: kapper Johannes Bavelaar, nestor van de Leidse kappers. In maart 1988 moesten we afscheid nemen van onze grootvader Denijs van den Bos. Hij werd 70 jaar en is nog steeds een voorbeeld voor ons. Het was een plichtsgetrouwe grootvader. Zijn moeder, onze overgrootmoeder Geertruida van den Bos-Nievaart overleed vier jaar later in augustus 1992. Haar heb ik in 1990 nog geïnterviewd. Groot was het verdriet bij het overlijden van onze lieve moeder Lena Dieuwertje Bavelaar in november 1997. Haar heengaan heeft diepe sporen nagelaten. Maar we zijn ook dankbaar dat we zo,n fantastische, lieve moeder hebben gehad. In 2003 werd Suus geboren. Dit bracht nieuwe vreugde in onze familie. Ook de geboorte van Tim heeft nieuwe vreugde gebracht. maar spoedig daarna moesten we dan afscheid nemen van onze beste vader Arie van den Bos. Was onze moeder nog maar 52 jaar toen ze het leven liet, onze vader was ook nog maar 62 jaar. Op de vraag waarom zij zo jong moesten sterven krijgen we geen antwoord. Het heeft ons jaren gekost dit zware verlies te verwerken. Zo waren voor ons de afgelopen 33 jaar een aaneenschakeling van droevige, maar gelukkig ook van vrolijke gebeurtenissen. Nog in 2010 werd Lev geboren. Wat zal ons het nieuwe tijdperk onder koning Willem-Alexander brengen? We beleven dit jaar historische dagen. Graag hou ik u ook de komende periode op de hoogte van de ontwikkelingen.